Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 24.5. 2021

I.stupeň i II.stupeň ZŠprezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin bez rotace

Školní družina – provoz bez změny

Režimová opatření dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021

  • Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole.

žáci I. a II. stupně – 1 x týdně – pondělí  (Případně jiný den, pokud žák nebyl ve škole v pondělí.)

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).

  • Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

     zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)

     žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd