Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 10. 5. 2021

1. stupeň ZŠ

střídavá prezenční a distanční výuka po třídách v jednotlivých týdnech

I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A

prezenční výuka – lichý týden

distanční výuka – sudý týden

I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B

prezenční výuka – sudý týden

distanční výuka – lichý týden

2. stupeň ZŠ

6.– 9.ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách v jednotlivých týdnech

VIII., IX.A, IX.B

prezenční výuka – lichý týden (10.5. – 14.5.)

distanční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

VI.A, VII.A, VI.B, VII.B

distanční výuka – lichý týden (10.5. – 14.5.)

prezenční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

Prezenční výuka probíhá dle stálého rozvrhu hodin, včetně odpoledního vyučování.

Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

Testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu vždy před zahájením výuky výhradně ve škole. Případně jiný den pokud žák nebyl ve škole v pondělí.

Antigenní test bude prováděn takto:

žáci I. stupně – 1 x týdně – pondělí

žáci II. stupně – 2 x týdně – pondělí, čtvrtek

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).
Informace k testování pro zákonné zástupce žáků

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace pro žáky

 

Školní družinaprovoz bez změny, jen upraveno rozdělení žáků do jednotlivých oddělení

Školní klub –  do odvolání – přerušena činnost zájmového vzdělávání

 

Školní stravování pro žáky na distanční výuce – odběr obědů (za dotovanou cenu). Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště v době od 11.00 do 13.15 hod.

Stravu je potřeba před nástupem do školy včas objednat na www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected]

 

Vstup žáků do školní budovy:

  hlavní vchod vedlejší vchod u ŠJ
7:40 I.A, I.B VI.A, VI.B, VIII.
7:45 II.A, II.B VII.A, VII.B, IX.A, IX.B
7:50 III.A, III.B  
7:55 IV.A, IV.B  
8:00 V.A, V.B  

Vzhledem k testování, žádáme všechny žáky o dodržování času příchodu do školy.

Ukončení výuky:

11:30 I.A, I.B
11:45 II.A, II.B
12:20 II.A, II.B (v úterý)
12:30 III.A, III.B
12:40 IV.A, IV.B
12:50 V.A, V.B
13:20 IV.A, IV.B (ve čtvrtek), V.A, V.B (v úterý)
13:30 VI.A, VI.B, VII.A, VIII.
13:35 VII.A, VII.B, IX.A, IX.B

Režimová opatření a poučení žáků o BOZ

1. Povinná ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu žáků ve škole

  • zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd).
  • žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

2. Povinné pravidelné antigenní neinvazivní testování žáků a zaměstnanců škol

  • I.stupeň – testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu
  • II.stupeň – testování v pondělí a ve čtvrtek vždy  před zahájením výuky

3. Povinná homogenita tříd a skupin ŠD – platí i pro přestávky (žáci tráví přestávku ve třídě) a výuku venku.

4. Pravidelné intenzivní větrání tříd (během hodiny po 30 min. a o přestávkách minimálně 5 min.) a ostatních prostor školy. Doporučená venkovní výuka.

5. Pravidelná dezinfekce rukou a veškerých povrchů.

6. Při stravování ve ŠJ

  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
  • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny předepsané rozestupy při výdeji stravy a sezení u stolů.
  • Veškeré pokrmy vydává personál ŠJ. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
  • Ochranu úst a nosu odkládá žák pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

7. Omezený vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostoru školy a ŠD.