Informace k organizaci výuky od 25.1. do 29.1.2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1.a 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

3.– 9.ročník – povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku

Školní jídelna   v provozu 25.1. – 28.1.2021

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

Informace k uzavření I.pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení prospěchu a chování za I.pololetí bude zákonným zástupcům žáků k dispozici od 28.1.2021 v systému Bakaláři (přístup přes web školy).

28.1.2021

– vydání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku v průběhu 4 vyučovací hodiny

– vydání výpisu vysvědčení a přihlášek na SŠ žákům 9.ročníku – individuálně dle pokynů TU

Žáci 3. – 8.ročníků obdrží výpis vysvědčení v tištěné podobě v okamžiku, kdy bude umožněná osobní přítomnost žáků ve škole.

29.1.2021 – pololetní prázdniny

ŠD a ŠJ mimo provoz.