Informace k organizaci výuky od 18.11. 2020

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

 Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. Příchod žáků a vyzvedávání žáků přes vedlejší vstup u ŠJ.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 18.11. v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 16.11. 2020 přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

3.– 9.ročník povinná distanční výuka

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Informace k organizaci konzultačních hodin sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitele.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).