Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 17.5. 2021

1.stupeň ZŠ – prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin

2.stupeň ZŠ – 6. 9.ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách

VIII., IX.A, IX.B     distanční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

VI.A, VII.A, VI.B, VII.B     prezenční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)

 

Režimová opatření dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021

  • Povinné pravidelné antigenní testování žáků škol Covid-19

testování 1.den prezenční výuky v daném týdnu vždy před zahájením výuky výhradně ve škole. Případně jiný den pokud žák nebyl ve škole v pondělí.

Antigenní test bude prováděn takto:

žáci I.stupně – 1 x týdně – pondělí

žáci II.stupně – 2 x týdně – pondělí, čtvrtek

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19​ (do 90 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu).

  • Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

     zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd).

     žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

 

Školní družina – provoz bez změny

Školní stravování pro žáky na distanční výuce – odběr obědů (za dotovanou cenu). Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště v době od 11.00 do 13.15 hod.

Stravu je potřeba před nástupem do školy včas objednat (nejpozději do pátku 14.5.2021)                          na www.strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

 Vstup žáků do školní budovy
  hlavní vchod vedlejší vchod u ŠJ
7:40 I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A VI.A, VII.A, VIII., IX.A
7:45 I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B VI.B, VII.B, IX.B

Vzhledem k testování, žádáme všechny žáky o dodržování času příchodu do školy.

Ukončení výuky – dle rozvrhu hodin.