Informace k organizaci výuky od 11.1. do 22.1.2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 4.1. v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

3.– 9.ročník povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Termíny individuálních konzultačních hodin pro žáky

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).