Informace k organizaci výuky od 1.2. do 12.2.2021

Z důvodů pokračujících mimořádných opatření je provoz školy až do odvolání zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1.a 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

3.– 9.ročník – povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku

Školní jídelna 

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

Jarní prázdniny 15.2. – 19.2.2021

ŠD a ŠJ budou v době jarních prázdnin mimo provoz.