Individuální konzultace pro žáky

Dle rozhodnutí MŠMT jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce žáka), a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

S platností od 23.11. 2020 mají tedy žáci možnost využít individuální konzultace k učivu jednotlivých předmětů. Konkrétní termín konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce dohodne individuálně s daným vyučujícím osobně nebo prostřednictvím e-mailu.

Termíny individuálních konzultačních hodin pro žáky