I letos se účastníme soutěže Lidice 21

I v letošním školním roce se účastníme dějepisné soutěže Lidice 21. Tři žákyně VIII. B třídy se zapojily do interaktivního 1. kola soutěže, kdy vyplňovala online kvíz na téma dějin Protektorátu Čechy a Morava a osudu Lidic za druhé světové války na pozadí Heydrichiády. Magdaléna Sýkorová, Tina Špačkova a Amálie Vrublová po vyplnění kvízu tvořily historickou esej na téma „Co pro mne znamená svoboda?“

Nyní budou jejich práce posuzovány odbornou komisí této celostátní soutěže a my budeme holkám držet palce, aby některé z nich ve velké konkurenci postoupila do druhého pokračování.

Mgr. Martin Němec