I letos jsme účastníkem Keltičkova kahanu

Tradiční dějepisná soutěž Keltičkův kahan má letos podtitul „70 let žijeme v míru“ vzhledem ke kulatému výročí konce druhé světové války. V rámci letošního klání se přihlásily do školního kola tři naše dvoučlenné týmy z 8. Ročníků. Ze třídy VIII. A tým ve složení Radim Doležílek, Ondřej Dlouhý a tým tvořící Martin Matýsek a Petra Nováková. Ze třídy VIII. B poté tým Gabriela Lyčková a Karolína Šmelková.

Všechny týmy vytvořily prezentace na zadané téma a budou je prezentovat dne 6. Května na půdě organizátora soutěže, Základní škole Mitušova 8 v Ostravě – Hrabůvce. Radim s Ondrou se zaměřili na slavné rodáky Ostravy a hrdinu našeho regionu z konce druhé světové války Miloše Sýkoru. Martin s Petrou bádali nad historií kostela sv. Kateřiny v Hrabové a Gábina s Kájou prezentují, jak zub času mění podobu významných staveb v Ostravě – Hrabové.

Držíme všem týmům palce, ať uspějí ve finálovém kole a dostanou se na zajímavý historický zájezd do Čech. Děkujeme jim již nyní za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec