Hejného matematika – Edukační metoda vyučování matematice orientované na budování schémat

Ve školním roce 2013/2014 jsme začali v prvních ročnících vyučovat metodou profesora Hejného. Touto netradiční metodou budeme vyučovat v letošním školním roce také v ročnících druhých a nových 1. třídách.

Podstatu této metody vyjadřují následující principy:
1. Budování schémat – Dítě ví i to, co jsme ho neučili
2. Práce v prostředích – Učíme se opakovanou návštěvou
3. Prolínání témat – Matematické zákonitosti neizolujeme
4. Rozvoj osobnosti – Podporujeme samostatné uvažování dětí
5. Skutečná motivace – Když „nevím“ a chci „vědět“
6. Reálné zkušenosti – Stavíme na vlastních zážitcích dítěte

Matematika profesora Hejného využívá vlastní zkušenost dítěte, kterou si samo vybudovalo od prvního dne svého života – doma, s rodiči, při objevování světa venku před domem či na pískovišti s ostatními dětmi. Staví na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Děti např. „šijí šaty“ pro krychli, a tím se automaticky naučí, kolik má krychle stěn, kolik vrcholů, jak vypočítat její povrch,……. Poznatek získaný vlastní úvahou je pak kvalitnější než poznatek převzatý. Učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, dává žákům víc než učitel, který je učí, jek ten či onen typ úlohy řešit. Čtěte také na http://www.h-mat.cz
„ Co se má konat, tomu se člověk musí učit konáním.“ J. A. Komenský
Mensa České republiky dne 31. 5. 2014 udělila ocenění Čestné uznání pro rok 2014 přednímu českému a slovenskému odborníkovi v didaktice matematiky, autorovi mimořádně úspěšné metody výuky matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc.

Mgr. Božena Zezulková

Naučme děti myslet:
Lidové noviny – Jak na matematiku: