Fyzikální olympiáda – Archimediáda

Dne 17. 5. 2019 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády-Archimediáda, která proběhla na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě. Olympiáda je určena pro žáky 7. ročníku ze základních a víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali čtyři žáci ze VII.A. Žáci ve dvojicích plnili náročné teoretické i praktické úkoly a umístili se na čelních místech.

Na čtvrtém místě se umístila dvojice Alžběta Kročková a Zuzana Sýkorová, na pátém místě se umístila dvojice Natalie Mihalová a Zdeněk Vejmola.

Patří jim velká gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Ing. Romana Šebestová