Fyzikální olympiáda 8. – 9. ročník

Po úspěšném vyřešení školního kola fyzikální olympiády postoupila do okresního kola čtveřice žáků z 8. ročníku. Okresní kolo se konalo
26. 3. 2015 ve Středisku volného času Ostrava a naši školu reprezentovali Martin Matýsek, Radim Doležílek, Dominik Pajorek a Ondřej Dlouhý (všichni z VIII. A).

Náročné úkoly okresního kola naši žáci řešili ve své kategorii F. Nejvíce bodů za řešené příklady nasbíral Dominik Pajorek a stal se tak úspěšným řešitelem okresního kola a umístil se na 9. místě z 28 řešitelů.

Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.

 Ing. Romana Šebestová