Exkurze Dlouhé Stráně – projektový den

Ve čtvrtek 29. května 2014 se 40 žáků sedmého až devátého ročníku a paní ředitelka zúčastnili pod vedením Libuše Staňkové a Martiny Janečkové exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v CHKO Jeseníky.vice