Exkurze deváťáků do Vítkovické střední průmyslové školy

Akce proběhla 23. 10. 2012 v rámci přípravy vycházejících žáků na přestup do středních škol.

Zúčastnilo se jí 21 zájemců o studium technických oborů. Během dopoledne si žáci nejen prohlédli učebny, odborné laboratoře, praktické dílny, ale také shlédli film Rodinné stříbro-Vítkovice Machinery Group a prezentaci VMG. Všichni měli možnost se detailně seznámit s nabídkou maturitních a učebních oborů, s podmínkami studia a dalšími výhodami, ale také s možnostmi uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Akce byla velmi zajímavá, přínosná a určitě k zamyšlení.

Mgr. Vladimíra Holušová

výchovný poradce