Exkurze deváťáků do Národního památníku Hrabyně

Cyklus akcí u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války a osvobození Ostravy jsme završili vydařenou exkurzí do Národního památníku Hrabyně. Pod vedením Mgr. Martina Němce, Mgr. Kamily Mikeskové a paní ředitelky Mgr. Heleny Novákové se 34 žáků devátých tříd a šesti osmých tříd zúčastnily historicky tematického dne v památníku Hrabyně.

Nejprve byly na pořadu dvě tematické přednášky na téma Dějiny Protektorátu Čechy a Morava a Nucená a otrocká práce za druhé světové války a dnes pod vedením Mgr. Kamily Polákové.V první přednášce se naši žáci seznámili s každodenním životem v Protektorátu, jeho dějinami, tehdejšími historickými souvislostmi. Seznámili se s pojmy, jako bylo totální nasazení, lístkový systém, pracovní výměr atd. Vyslechli zajímavá svědectví dobových pamětníků pana Ladislava Béma (17. listopad 1939 a smrt Jana Opletala) a Věry Alešové (totální nasazení). V neposlední řadě si uvědomili postavení Ostravy za druhé světové války.

V druhé přednášce se Mgr. Poláková věnovala nucené (totální nasazení) a otrocké (koncentrační tábory) práci za druhé světové války a porovnávala to s dneškem. V neposlední řadě si uvědomili postavení Ostravy za druhé světové války. V druhé přednášce se Mgr. Poláková věnovala nucené (totální nasazení) a otrocké (koncentrační tábory) práci za druhé světové války a porovnávalo to s dnešní dobou. Vedení pracovních knížek, špatné ubytovací a hygienické podmínky, zákopové práce na konci války – to bylo téma totálního nasazení. V otrocké práci se paní Mgr. Poláková dotkla samozřejmě tématu holokaustu. Opět žáci vyslechli výpovědi pamětníků Jaroslava Grofa (výroba zbraní pro Wehrmacht) a Jiřího Světlíka. Na závěr žáci vyslechli problém fenoménu dětské práce v dnešním světě.

Po teoretické části následovala prohlídka Národního památníku Hrabyně, kdy žáci plnili při výklady průvodkyně pracovní listy, s kterými se bude dále pracovat v hodinách dějepisu. Žáci zhlédli všechny části památníku, které mapují nejen naši historii v letech 1938 – 1945, ale také různými druhy historických pramenů dějiny Ostravy a našeho regionu.

Mgr. Martin Němec