Čistička odpadních vod – exkurze pro 9. ročník

Ve středu 21. 5. 2013 jsme my, žáci devátých tříd navštěvující volitelný předmět Chemicko – přírodovědné praktikum v čele s paní učitelkou Plškovou, navštívili v rámci exkurze čističku odpadních vod v Ostravě – Přívoze.
Prohlídka začala ve správní budově, kde nás poučili o bezpečnosti a řekli nám, jak vlastně ČOV funguje. Poté jsme zavítali do velína čističky, odkud je všechen provoz řízen a přísně kontrolován. Pak jsme budovu opustili a vyrazili jsme do samotného provozu ČOV. Hned na začátku jsme navštívili asi “nejvoňavější“ část čističky, a to skladiště biologického kalu, který se dále využívá jako substrát. Poté jsme se přemístili ke vstupnímu korytu, do kterého přitéká znečištěná voda téměř ze všech domácností a továren v Ostravě. Následně jsme viděli lapáky písku a velkoobjemového znečištění. Dále jsme prošli kolem tamějšího plynojemu k usazovacím nádržím.
Pak jsme navštívili malou budovu s kogenerační jednotkou, ve které se kalový plyn mění na elektrickou energii, ta je pak dále odesílaná do rozvodné sítě. Předposlední zastávkou naší prohlídky byly aktivační nádrže, na kterých to zajímavě bublalo. Poté jsme se kolem vyhnívacích nádrží dostali až k nádržím dosazovacím. Odtamtud už voda po vyčištění putuje zpět do řeky. Celkově byla tato exkurze velice zajímavá a přínosná.

Tomáš Vojkůvka, IX. B