Esejistická soutěž „Nepohodlní pro komunismus“ – Dva tragické osudy, dvě tragická témata

Během měsíců května a června probíhala na ostravských základních a středních školách esejistická soutěž s názvem „Nepohodlní pro komunismus“. Tuto soutěž uspořádal regionální klub Mladých konzervativců v Ostravě.

Esejistická soutěž pořádaná pro základní a střední školy v Ostravě se nesla v duchu obětí komunismu. Témata, která byla vybrána pro tuto soutěž, nesla název „Poslední den Milady Horákové“ a „Jan Palach – bylo to nutné?“. Studenti měli dva měsíce na to, aby dané téma zpracovali a odevzdali. Esejistické soutěže se zúčastnilo více než 40 žáků základních a středních škol. Naše škola se soutěže zúčastnila v rámci výuky moderních dějin 20. Století devátých ročníků a dosáhli jsme nebývalého úspěchu.

V kategorii základních škol jsme obsadili první tři místa. Hodnotné ceny převzali Šimon Slíva, Lucie Majerníková a Karolína Blachová, všichni, dnes již bývalí žáci naší školy.

Vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy. Předsednictví v hodnotící komisi se ujal Ing. David Sventek MBA. „Mnohdy se setkávám s problémem, že ve výuce dějepisu na základních i středních školách chybí do hloubky probraná historie po druhé světové válce. Studenti jsou pak ochuzeni o fakta, která tvoří obrázek naší současnosti,“ uvedl David Sventek.
Předseda komise pak pochválil studenty za odvedenou práci a zájem o historii naší společnosti.

Mgr. Martin Němec