Environmentální projekty a sběr papíru

Naše škola se každý rok snaží zapojovat do různých environmentálních projektů. Také letos jsme pro žáky připravili celou řadu přednášek a výukových programů, jejichž cílem je prohloubení znalostí v oblastech ekologické výchovy. V průběhu listopadu se žáci 6.–8. ročníků zúčastnili přednášek, které pořádalo občanské sdružení Rozchodník.
Šestý ročník prováděl výpočet ekostopy, sedmý ročník se seznamoval s vývojovými stádii hmyzu a osmý ročník se dozvěděl nové informace o ohrožených druzích živočichů. Na tyto projekty pak ve dnech 7. a 8. 11. navázal ve spolupráci s firmou SITA sběr papíru a lepenky, ve kterém se nám podařilo nashromáždit 2,8 tun papíru. Mezi nejlepší sběrače, resp. sběračky J patří: K. Kolková (III. A), P. Papcúnová (III. A) a T. Špačková (IV. B).

                                                                       Mgr. Kateřina Bílková, Mgr. Libuše Staňková