Dvě želízka v ohni soutěže TGM

I letos jsme vyslali dva naše zástupce IX. B třídy do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí na téma život a dílo našeho prvního prezidenta osvoboditele Tomáše Gariggue Masaryka.

Ondřej Kubáň psal historickou úvahu na téma vztahu Masaryka s Karlem Čapkem, Hovory s TGM. Pro práci využil také návštěvu nového českého filmu, kde hlavní role ztvárnili Martin Huba a Jan Budař.

Kristýna Pastorková se věnovala Masarykovi jako fenoménu českých dějin a hledala osobnosti, které našeho prvního prezidenta inspirovaly v jeho životě, aby se posléze z něho stal opravdový muž „českého zázraku“.

Děkujeme oběma našim žákům za vynaložené studijní úsilí a budeme čekat na výsledky, které budou zveřejněny v listopadu tohoto roku.

Mgr. Martin Němec