Dvě žákyně budou usilovat o ocenění v soutěži TGM

Natálie Tesarčíková z IX. A a Amálie Vrublová z IX. B třídy se letos zapojily do celostátní dějepisné soutěže o našem prvním prezidentovi ČSR Tomáš Garrigue Masarykovi. Každým rokem se nám daří zapojit aktivní žáky do této soutěže, kdy na základě historických pramenů studují různá téma kolem života a díla naší velké osobnosti moderních dějin.

Natálie Tesarčíková psala následně práci s názvem Masaryk od A do Z, kdy vytvořila abecední slovník jmen a pojmů, které se váží na TGM. Amálie Vrublová v práci Otec vlasti polopatě přiblížila Masaryka jako velkého myslitele a filozofa.

Obě práce nyní bude posuzovat odborná porota. Přejeme holkám úspěch a děkujeme jim za jejich studijní píli.

Mgr. Martin Němec