Dotazníkové šetření – Školní jídelna, automaty ve škole, svačiny

V červnu 2014 proběhlo dotazníkové šetření ohledně školní jídelny, automatů a svačinek ve škole.
Výsledek šetření