Dotazníkové šetření KLIMA ŠKOLY

 Naše škola využívá portál Proskoly.cz, který nabízí žákům a pedagogům on-line testy na ověření paměti, logického myšlení, prostorové představivosti, vnímání a koncentrace, dále test volby povolání a kvízy z různých předmětů. Žáci si tak mohou ověřit své schopnosti a znalosti nejen při výuce ve škole, ale i doma.

TU předali jednotlivým žákům přihlašovací údaje (vlepeny v ŽK), aby je žáci měli k dispozici ve všech vyučovacích hodinách.

V průběhu měsíce června 2017 proběhne dotazníkové šetření Klima školy – dotazníky pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce žáků.

Žádáme tímto zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili svůj názor na naší školu v dotazníkovém šetření od 6.6. do 20.6.2017 prostřednictvím portálu www.proskoly.cz .

Postup: po přihlášení na portál zvolte dotazníky – Sociometrie – Klima školy rodiče

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a vyjádření Vašeho názoru.

                                                                                                                      vedení ZŠ