Dotazníkové šetření „Klima školy“

Naše škola využívá portál Proskoly.cz, který nabízí žákům a pedagogům on-line testy na ověření paměti, logického myšlení, prostorové představivosti, vnímání a koncentrace, dále test volby povolání a kvízy z různých předmětů. Žáci si tak mohou ověřit své schopnosti a znalosti nejen při výuce ve škole, ale i doma. TU předali jednotlivým žákům přihlašovací údaje.

V průběhu měsíce června 2019 proběhne dotazníkové šetření Klima školy – dotazníky pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce žáků. Žádáme tímto zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili svůj názor na naší školu v dotazníkovém šetření od 4.6. do 16.6.2019 prostřednictvím portálu  www.proskoly.cz .

Postup: po přihlášení na portál zvolte dotazníky – Sociometrie – Klima školy rodiče

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a vyjádření Vašeho názoru.

                                                                                                                      vedení ZŠ