Dopravní den – II. stupeň – 25. 5. 2018

Třídy se řídily harmonogramem, který zahrnoval následující činnosti: jízda zručnosti, testy, dopravní výchova v PC, pracovní listy, filmy, první pomoc. Žáci si zopakovali své znalosti z dopravní výchovy. Dopravní den proběhl ve škole a na školním hřišti. Akce se vydařila.  

Mgr. Libuše Staňková