Dopravní den v naší škole

Dopravní den na II. stupni

Třídy se řídily harmonogramem, který zahrnoval následující činnosti: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, testy, laser, dopravní výchova v PC, pracovní listy, filmy, první pomoc. Dopravní den proběhl ve škole a na výcvikovém prostoru u ÚMOb Ostrava – Hrabová. I přes částečnou nepřízeň počasí se den vydařil.

Mgr. Libuše Staňková

Dopravní den na I. stupni
Pro děti na prvním stupni byl připraven program, kde si děti prakticki i teroreticky vyzkoušeli své dovednosti a znalosti z dopravní výchovy. Za pomoci Policie Města Ostravy se zúčastnili jízdy zručnosti, měly teroretickou výuku zakončenou testem. Také si vyzkoušely střelbu laserovou pistolí na terč, která se dětem moc líbila. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, takže některé třídy nemohly odjet jízdu zručnosti a malování na chodníku se také neuskutečnilo. Akce se však povedla.

Mgr. Petra Nytrová