Dopravní den I. stupně

Na začátku října se žáci prvního  stupně zúčastnili Dopravního dne.  Paní učitelky si pro ně připravily dopoledne zaměřené na tématiku dopravní výchovy, tj. bezpečné chování na cestě do školy, při jízdě na kole, znalost křižovatek a dalších dopravních situací.

Na akci se podílela také Městská policie Ostrava. Policisté si pro žáky nachystali besedy, jízdu zručnosti a střelbu na terč laserovou pistolí. Právě střelba je pro děti nejoblíbenější.

Budeme se těšit na příští dopravní den.

                                                                                              Mgr. Petra Nytrová