Deváťáci se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách!

V úterý 18. března se 20 žáků devátých ročníků zúčastnilo v Minikině Kavárna v centru Ostravy festivalu Jeden svět na školách, který se touto dobou koná každoročně v mnoha městech České republiky. Pod patronací organizace Člověk v tísni shlédli dokumentární film Show o vzniku a existenci dívčí hudební skupiny 5Angels, který ukazuje odvrácenou stranu showbusinessu a bulvárních médií.

Film žáky velmi zaujal a po skončení filmu o něm diskutovali. Následně budeme v návaznosti na dokumentární film, kterému jen těsně unikl ocenění Český Lev 2014 pracovat s tímto autentickým materiálem v hodinách Výchovy k občanství devátého ročníku, kde nyní uzavíráme téma bulvárních a seriozních médií a negativního působení neužitečných informací na dospívání našich žáků posledního ročníku základní školy.

Mgr. Martin Němec