Deváťáci navštívili Střední školu elektrotechnickou Na Jízdárně

V rámci dne exkurzí na naší škole se obě deváté třídy zúčastnily 3. 12. 2015 velmi zajímavé a přínosné exkurze na Střední školu elektrotechnickou Na Jízdárně.

Vedoucí odborného výcviku Tomáš Nevřela nejprve přivítal naše žáky v kinosále školy. Popsal jim školu, nabídku nematuritních i maturitních oborů a ukázal zajímavé roboty, které sestrojili žáci této školy. Následovala prohlídka dílen na praktickou výuku. Poté se žáci rozdělili do třech skupin. První skupina tvořená holkami šla pracovat do dílen, kde se prohlubují znalosti z oboru optika. Dívky si vybrousily srdíčka. Kluci se rozdělili do dvou skupin. Ta první šla tvořit robotické vozíky a pomocí programů je uváděla do provozu. Ta druhá se věnovala elektrickým obvodům.

Celé dopoledne bylo pro žáky velmi poučné a je jen na nich, zda si někteří vyberou tuto školu pro své následné vzdělání.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Alexandra Opletalová