Den Země 2014

Dne 16. 4. 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den ke DNI ZEMĚ.
Akce se týkala žáků II. stupně. Při organizaci projektu jsme spolupracovali s občanským sdružením „Rozchodník“, které nám velice pomohlo, spolupráce s ním byla výborná.

V rámci projektového dne byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých plnili úkoly do pracovního listu na jednotlivých stanovištích. Stanovišť bylo celkem 14. Nejvíce žáky zaujalo stanoviště sopka, atmosféra, mlýny a cepování, papírování a badatelská činnost.

Přesto, že jsme kvůli nepříznivému počasí, museli změnit umístění stanovišť ze školního hřiště do budovy školy, žákům to nevadilo, akce byla hodnocena kladně. Členům občanského sdružení patří velké poděkování, stejně jako všem vyučujícím, kteří se na akci podíleli.

Letošní projektový den se tedy vydařil.

Mgr. Libuše Staňková