DEN ZEMĚ 2013

Dne 3. 5. 2013 se na naší škole uskutečnil projektový den ke DNI ZEMĚ. Akce se týkala žáků II. stupně. Téma letošního projektového dne byla voda. Při organizaci projektu jsme spolupracovali s občanským sdružením „Rozchodník“, které nám velice pomohlo, spolupráce s ním byla výborná.

Projektový den byl rozdělen na 3 tematické bloky spojující téma „Den Země se zaměřením na vodu“.

1. blok – stanoviště, kterými volně procházeli žáci a plnili úkoly na základě pracovních listů. Stanoviště byla rozdělena na pět skupin, a to na: vodu, vzduch, zemi, faunu a floru a životní prostředí. Jednotlivé skupiny byly zaměřeny skrze hlavní téma „voda“.

2. blok – přednáška na téma spojující vodu a Den Země pro jednotlivé ročníky. Každý ročník měl jiné téma.

3. blok – zpracovávání plakátu na základě přednášky a jejich prezentace v galerii školy.

Přesto, že jsme kvůli nepříznivému počasí, museli změnit umístění stanovišť ze školního hřiště do budovy školy, žákům to nevadilo, akce byla hodnocena kladně. Členům občanského sdružení patří velké poděkování, stejně jako všem vyučujícím, kteří se na akci podíleli.

Letošní projektový den se tedy vydařil.

Mgr. Libuše Staňková