Den zdraví pro páté ročníky

Dne 8. 4. 2013 proběhl v pátých ročnících Den zdraví. Jeho obsah byl zaměřen na zdravou stravu a zdravý životní styl. V rámci tohoto dne proběhla beseda s lektorkou z Nadačního fondu Albert. Žáci se seznámili s pyramidou zdravé výživy, s jednotlivými složkami potravy a jejich důležitostí pro lidský organismus, splnili řadu praktických úkolů a také si zasoutěžili. V následujících hodinách si své poznatky shrnuli a utřídili. Doufáme, že se akce žákům líbila a získané vědomosti o zdravém stravování využijí v sestavování svého jídelníčku.

Mgr. Lenka Kudlejová