Den učitelů

V pátek 28. 3. 2014 jsme si na naší škole připomněli svátek všech učitelů – DEN UČITELŮ. Zástupci žákovského parlamentu poblahopřáli všem učitelům k jejich svátku předáním blahopřání a květiny.        

   žákovský parlament