Den otevřených dveří 2012

Dne 15. prosince oslavila naše škola své 55. narozeniny. A to je úctyhodný věk, který musí být náležitě oslaven. Proto se v pátek 14. prosince 2012 uskutečnil na škole Den otevřených dveří.
Od 8 hodin ráno do 13. hodiny odpolední mohl školu navštívit kdokoliv z široké veřejnosti. Průvodci se stali členové Žákovského parlamentu, které nebylo možné přehlédnout, neboť byli oblečeni do reprezentačních triček školy. Všichni návštěvníci se na začátku prohlídky seznámili s historií školství v Hrabové, obdrželi pamětní list a speciální bulletin, který obsahoval krátký soutěžní kvíz o škole. Ve škole na návštěvníky čekala celá řada zajímavých míst – mohli si prohlédnout výstavu výtvarných děl žáků, zhlédnout krátký film vytvořený žáky k 50. výročí, zadovádět si v tanečním studiu, které bylo pořízeno díky grantům. V počítačových učebnách, kde probíhala výuka informační gramotnosti a psaní všemi deseti, si mohli vyzkoušet své dovednosti, v učebně přírodopisu pak pozorování mikroskopem. Poslední zastávkou prohlídky byla učebna společenských věd. Návštěvníci zde mohli sledovat výuku na nově zakoupených iPadech. V průběhu celé návštěvy se lidé dozvěděli několik zajímavostí ze zákulisí školy, například, kolik jídel uvaří denně jídelna, nebo kolik se na škole učí žáků.
Den otevřených dveří se vydařil. A co říci na závěr? Dovolte mi při této krásné příležitosti vyslovit přání – aby naše padesátipětiletá dáma zůstala takovou, jaká je, a zachovala si své kouzlo na dalších 55 let.

Tomáš Vojkůvka, IX. B

Bulletin k 55. výročí založení školy –