Dějepisná odpoledne

V pátek 17.2. a 24.2.2012 měli žáci 6. tříd možnost účastnit se odpoledního projektového vyučování z dějepisu. Projekt byl zaměřen na staroorientální státy – starověký Egypt, Mezopotámii, Indii a Čínu. Žáci si prošli stanoviště, kde na ně čekaly nejrůznější úkoly. Mnoho legrace si užili u stanoviště s moderní mumifikací. Zde měli jednoho ze skupinky zabalit do toaletního papíru. Trochu vážnější byla účast na tradičním čínském čajovém obřadu, při kterém se nesmí mluvit, což byl pro některé asi nejtěžší úkol. Na výbornou všichni zvládli poznávání indického koření a jezení čínskými hůlkami. Zapeklité bylo luštění zprávy psané hieroglyfy. Na památku si ti pilnější odnesli vlastnoručně vyrobenou hliněnou tabulku s klínovým písmem.

Mgr. Markéta Orkáčová

Nebyly nalezeny žádné obrázky