Dějepisná exkurze do Osvětimi

V pondělí 16. května se 42 žáků osmého a devátého ročníku naší školy zúčastnilo pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romany Šebestové dějepisné exkurze v koncentračním táboře Osvětim v Polsku. Celodenní zájezd se vydařil. Děti navštívily dva tábory – Osvětim I. a Březinku (Osvětim II), kde se díky zajímavému výklady průvodců dozvěděly veškeré informace o životě vězňů za druhé světové války a o průběhu holokaustu. Veškerý výklad byl spojen s názornými ukázkami života v táboře, žáci procházeli jednotlivé budovy včetně plynové komory.

Celá exkurze byla perfektně zorganizovaná cestovní kanceláří Vesna tours z Havířova, která dala k dispozici pohodlné cestování, příjemného technického delegáta výpravy i naprosto erudované průvodce táborem.

Mgr. Martin Němec