Čtyři práce se budou ucházet o úspěch v soutěži TGM

Každoročně dosahujeme v celorepublikové soutěži TGM velkých úspěchů. Po loňském druhém místě Michaela Millise se letos kvarteto žáků osmých a devátých tříd pokusí navázat na výraznou stopu svého spolužáka.

Žáci nastudovali rozmanitou literaturu, která se věnuje našemu zakladateli prvního Československého státu, velkému vlastenci, politikovi a filozofovi. Každý z nich si pro vytvoření eseje vybral jinou oblast z Masarykova života. Kateřina Šupčíková z VIII. B se zaměřila na jeho dětství, Vendula Sporyszová z téže třídy vedla fiktivní rozhovor s velikánem českých dějin na téma vlastenectví, Libor Ohaňka z IX. B třídy pracoval s tématem Tatíček národa a nakonec Michaela Brodová z IX. A třídy se zaměřila na úlohu vlastenectví a štěstí v jeho rozmanitém životě.

Všem žákům děkujeme za čas věnovaný náročnému samostudiu, reprezentaci školy a přejeme jim hodně štěstí, aby se dokázali umístit na metách nejvyšších.

Mgr. Martin Němec