Čtení dětem z MŠ

Žáci V. A navštívili v měsíci únoru třikrát mateřskou školu. V rámci projektu „Děti čtou dětem“ četli předškolákům z pohádkových knih Z pohádky do pohádky a Český Honza.

tř. učitelka a žáci V visite site. A