Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I. stupni

podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021, kód 20/0828

V rámci projektu:„ Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I.stupni“, jsme zrealizovali v dubnu loňského školního roku Literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“ Téma bylo vybráno v návaznosti na školní projekt: „Babičko, dědečku, pojďte zase do školy,“ jehož dokončení nám znemožnila pandemie koronaviru a také proto, že si někdy neuvědomujeme, jak důležití v našem životě prarodiče jsou a jak moc pro nás znamenají. V dopisech, básničkách, vyprávěních i komiksech žáci psali, co mají na svých prarodičích rádi, za co jsou jim vděční, co je naučili či jaké společné zážitky jsou pro ně nejcennější. Nejlepší žákovské práce byly oceněny a zveřejněny na webových stránkách školy.

V letošním školním roce jsme navázali „ Řečnickou soutěží“ na téma nejlepší zážitek z prázdnin. Žáci v rámci dílen psaní vytvořili vyprávění na zadané téma. To pak přednesli ostatním spolužákům a vzájemně si zhodnotili nejen kvalitu své slohové práce, ale také úroveň a schopnost prezentace svého vyprávění ostatním.

V anglickém jazyce proběhly v říjnu lekce s rodilými mluvčími na téma: Jídlo a recepty. Podle zakoupených publikací si pak žáci ve školní kuchyni sami vyzkoušeli přípravu jednoduchých pokrmů podle anglických receptů. Další publikace jsou využívány v rámci dílen čtení v hodinách anglického jazyka.

Cílem projektu „S Večerníčkem za pohádkou“ byl rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni, seznámení s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek a rozšíření fond žákovské knihovny o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál, tematické záložky a metodický list ke každému ročníku. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně.

Učitelé postupovali podle instrukcí a připravených materiálů. Výuka děti zaujala a bavila. Ve všech třídách probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst domů. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích a zveřejněn na webu školy.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi