Činnosti školy » Zapojení školy do projektů » „Školní knihovna – centrum informací a místo společných setkávání“, „Babičko, dědečku, přijďte zase do školy“

Cílem projektu a jednotlivých aktivit je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků,  motivace žáků k společné četbě a návštěvě žákovské knihovny, upevňování mezigeneračních vztahů a posilování kontaktu školy s veřejností. Účelový příspěvek SMO pomohl k vytvoření příjemného moderního prostředí pro studium a získávání informací, společná setkávání žáků, ale i žáků a učitelů s rodiči a prarodiči žáků. Školní knihovna je využívána v dopoledních hodinách k výuce, pořádání besed, knihovnických lekcí, přednášek, soutěží apod. Také jako odpočinková a relaxační místnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V odpoledních hodinách slouží k volnočasovým aktivitám žáků v rámci činnosti školního klubu.

Vybavení školní knihovny financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy částkou 70 000,- Kč. – kód příspěvku 19/0880

 

 

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy.

Dne 23.10.2019 se uskutečnilo ve třídách 1. stupně naší ZŠ první setkání v rámci projektu: Babičko, dědečku, pojďte zase do školy. Pro prarodiče našich žáků vyučující připravily dvě ukázkové vyučovací hodiny plné rozmanitých aktivit. Čas jsme si našli i na vzpomínání, ukázku starých vysvědčení, učebnic, fotografií a popovídání nad šálkem kávy. Celá akce, které se zúčastnilo 146 prarodičů, probíhala v pozitivní atmosféře a setkala se s kladným ohlasem.

Dne 3.12.2019 se uskutečnilo druhé setkání s prarodiči žáků naší ZŠ. Pro žáky a jejich prarodiče vyučující prvního stupně připravily vánoční tvůrčí dílny. Ve třídách senioři spolu se svými vnoučaty zdobili perníčky, vytvářeli rozmanité vánoční ozdoby z tradičních materiálů, ale také z materiálů, které jinak končí v odpadkovém koši, jako jsou čajové sáčky či roličky z kuchyňských utěrek.

Během tvoření se hrály a zpívaly koledy a ochutnávaly dobroty, které připravily babičky nebo paní učitelky. Věříme, že kromě společně vytvořených ozdob si všichni s sebou odnesli hezký pocit ze společně strávených chvil a také příjemnou vánoční náladu.