Činnosti školy » Zapojení školy do projektů » Projekt školní zahrada

Projekt „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro výuku přírodovědných předmětů ve venkovním prostředí v rámci EVVO. Vytvoření podmínek pro vzdělávání, ve kterém budou rozvíjeny zejména přírodovědné, environmentální, pracovní a tvůrčí kompetence žáků. Přírodovědný okruh a upravený prostor školní zahrady bude sloužit nejen pro badatelskou školní výuku, ale i zájmové a mimoškolní vzdělávání.

V roce 2019 proběhla realizace I. části projektového záměru školy na úpravu školní zahrady. Byla dokončena první část Projektu „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“, financovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  Výzvy č. 16/2017 k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí v celkové hodnotě 472 896,- Kč.

V rámci budování školního přírodovědného okruhu bylo nově vytvořeno:

  • osázení prostoru mezi atletickým oválem a školní budovou – na stávajícím valu bylo vytvořeno 6 zálivů s výsadbami jednotlivých druhů rostlin – bylin a keřů, doplněných o popisné přírodovědné tabulky. Celková upravena plocha 80 m2.
  • vytvoření „okruhu přírodovědného poznání“ s naučnými tabulemi (Geologická mapa ČR) a interaktivními prvky (tabulky poznání – hmyz, ptáci, tripexeso – stromy, otočné kolo – poznávání dřevin) v prostorách školní zahrady, který navázal na již dříve realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popiskami, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.
  • pořízení demonstračních prvků a vybavení pro přírodovědná pozorování a badatelskou výuku ve venkovním prostředí (dendrofon, meteostanice, meteorologické měřící přístroje, krmítka, budky, hmyzí hotel, hmatová stezka).

Projekt fotodokumentace

Školní přírodovědný okruh navázal na již realizované úpravy (výsadba dřevin s botanickými popisky, geologická sbírka – sloupy s ukázkami hornin) v prostoru před školní budovou.

Žáci jednotlivých ročníků I. a II.stupně budou v rámci praktických činností pečovat o přidělený úsek výsadby (zálivka, odplevelení, zazimování, sběr plodů, bylin). V rámci technických prací žáci vyrobili krmítka a budky pro ptactvo a umístili je v prostoru školní zahrady. Interaktivní prvky budou žáci a jejich učitelé využívat v rámci výuky přírodovědných předmětů, která bude z části probíhat v prostorách upravené školní zahrady.

Druhá část projektu – vybudování venkovní přírodní učebny, se v současné realizuje a bude financována z rozpočtu školy a částečně daru, který škola získala.

 

 

 

 

 

 

V návaznosti na stavbu venkovní učebny začne realizace 3. etapy projektového záměru – Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“ – financovaný z podpory ve výši 462 081,25 Kč v rámci Výzvy č. 7/2019 MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, kterou škola získala v letošním roce., a částečně z rozpočtu školy.

V plánu máme vytvoření prostoru pro pěstební záhony, ukázky biotopů a odpočinkové části přírodní zahrady, která bude sloužit k relaxaci a pozorování živočichů a rostlin v přírodním prostředí.

školní zahrada

 

 

 

 

 

 

Slavnostní otevření školní zahrady vybudované v rámci projektů financovaných SFŽP proběhlo dne 15.9.2020 za přítomností zástupců zřizovatele Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová, žáků a jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a veřejnosti. 

Relace o školní zahradě ve vysílání českého rozhlasu:  https://www.mujrozhlas.cz/odpoledni-interview/vypestovat-si-jahody-ochutnat-kdoule-anebo-opect-se-spoluzaky-spekacky-vitejte

 

 

Projekt: „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“

Projekt „Školní zahrada – místo poznávání a odpočinku“

Tyto projekty jsou financovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

 

http://www.mzp.cz

http://www.sfzp.cz