Činnosti školy » Zájmové útvary

Zájmové útvary ve školním roce 2017 / 2018

Činnost zájmových kroužků bude zahájená v říjnu 2017.  Do kroužku se žáci přihlašují minimálně na období jednoho pololetí. Zájemci si přihlášky vyzvednou u příslušného vyučujícího.

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018