Činnosti školy » Školní a třídní akce

Bubliny jsou nejlepší!!!

V letošním roce se žáci 4.B naší školy pod vedením p. uč. Karin Kaňovské zúčastnili  Ostravské soutěže Hledej pramen vody. Po celé 3 měsíce plnili zadané úkoly a svými dalšími úžasnými aktivitami se probojovali  do finále na Slezskoostravském  hradě. Tam si prožili dopoledne plné her a soutěží  a získali 1.místo v teoretické části  soutěže – VODOEINSTEIN  HPV 2018 mezi dalšími 24 týmy ostravských škol.

Jejich práce můžete najít na Facebooku HLEDEJ PRAMEN VODY 2018.

Fotoalbum

Mnoho podob vody

Přívěšek kapka

Trička

Dopravní den II. stupeň 2018

Třídy se řídily harmonogramem, který zahrnoval následující činnosti: jízda zručnosti, testy, dopravní výchova v PC, pracovní listy, filmy, první pomoc. Žáci si zopakovali své znalosti z dopravní výchovy. Dopravní den proběhl ve škole a na školním hřišti. Akce se vydařila.  

Mgr. Libuše Staňková

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce proběhla 27.4.2018 na ZŠ A.Kučery v Ostravě – Hrabůvce.

Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie, které bojovalo ve složení: K. Krupová, F. Herman, T. Bimka – 5.,  A. Hrušková – 6.A – obsadilo ve velmi silné konkurenci 6. místo. Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení K. Ondičová, B. Vašíčková, S. Šustr, R. Stacha – 8.B,  získalo bronzovou medaili ( 3. místo) a postoupilo do okresního kola soutěže.  

Okresní kolo soutěže proběhlo 11.5.2018 opět na ZŠ A.Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Družstvo II. kategorie ve stejném složení obsadilo pěkné 6. místo. Mezi jednotlivci byl S. Šustr  na 10. místě a B. Vašíčková na 15. místě.

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Libuše Staňková

Pořad Bludiště 2018

Dne 19. dubna 2018 se naše škola zúčastnila natáčení pořadu Bludiště. V týmu soutěžili žáci 9. ročníku – M. Sýkorová, N. Fojtík, T. Špačková a V. Palovský. Tým zvítězil a vyhrál si bronzového bludišťáka, finanční poukázky a postup do dalšího kola. V dalším kole jsme prohráli, ale přesto jsme si jednoho bludišťáka chytli skokem na laně M. Janovského.

Oba díly pořadu Bludiště natočené s naší školou se budou vysílat ve dnech 15.9. a 22.9. 2018

Mgr. Simona Hališková

Řemeslo má zlaté dno 2018

Dne 17. 1. 2018 se čtyři šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno, konané pod záštitou Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. Hodnotila se spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Prakticky si vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit. Soutěž tak pomáhá žákům při výběru střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 9.A třídy, Radka Šimůnková, Martina Knězková, Lucie Kučerová, Anna Marie Vášová, Sára Kolářová, Jan Kovařčík, získalo Certifikát nejúspěšnějšího družstva a velmi zajímavé a hodnotné ceny.           

Mgr. Alena Gomolová, výchovný poradce

Záložky do knih 2017

Letos poprvé se naše škola zúčastnila česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Cílem projektu je podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek. Žáci z 2. – 9. tříd vyráběli, malovali záložky do knihy a vymění si je s žáky s přidělenou partnerskou školou ze Slovenska. Nám byla přidělena Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Levici.

Výměnu záložek mohou děti využít k navázání kontaktů s žáky ze Slovenska. Zásilka na Slovensko se záložkami byla odeslána a teď všichni netrpělivě čekáme na balík ze Slovenska.

                                                                                   Mgr. A. Opletalová

Projekt EDISON 2017

V pondělí 9.10.2017 začíná na naší škole projekt EDISON ve spolupráci s mezinárodní organizací AIESEC. Jedná se o to, že naši školu bude každý den ve vyučovacích hodinách navštěvovat pět zahraničních studentů, kteří budou s našimi žáky konverzovat v angličtině. Přiblíží jim svoji zemi, zvyklosti a výuku. Odpoledne potom budou studenti ubytovaní v hostitelských rodinách. Konkrétně jsou tito studenti z Gruzie, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Íránu a Mexika. Tato skupina již byla ve Frenštátě, kde natočili krátkou reportáž

Popřejme jim, ať se jim u nás líbí a našim studentům, aby si díky nim vylepšili dovednosti v anglickém jazyce a poznali jiné kultury.

Kateřina Hejnešová

Záhada jaderné elektrárny 

V rámci výuky fyziky navštívila skupina deváťáků 22. května 2017 vzdělávací výukový program Záhada jaderné elektrárny ve Světě techniky. Žáci se aktivně seznámili s principem fungování jaderné elektrárny, prakticky si změřili úroveň radiace, zároveň si i ověřili, jak se proti radiaci chránit, vyzkoušeli si funkci jaderného reaktoru.

Se vzdělávacím programem byli žáci velmi spokojeni, doplnili si teoretické a praktické znalosti, dovednosti z oblasti jaderné energie.

Ing. Romana Šebestová

Exkurze Dlouhé Stráně – projektový den

Ve čtvrtek 29. května 2014 se 40 žáků sedmého až devátého ročníku a paní ředitelka zúčastnili pod vedením Libuše Staňkové a Martiny Janečkové exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v CHKO Jeseníky.
Ta se uskutečnila v rámci projektového dne, který probíhal na naší škole. Celodenní zájezd se vydařil. Nejprve děti navštívily výukové centrum přečerpávací elektrárny, kde se seznámily s historií vzniku elektrárny, s činností elektrárny a jejím významem pro energetickou síť ČR. Poté se exkurze přemístila do podzemních prostor elektrárny, kde se žáci blíže seznámili s technickým vybavením elektrárny. Po zhlédnutí podzemí všichni nastoupili do autobusu a úzkou klikatou silnicí jsme stoupali kolem dolní k horní nádrži. Na horní nádrži nás překvapila hustá mlha a déšť. Po krátkém pobytu zde jsme ukončili exkurzi v elektrárně.
Během cesty se žáci dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Velkých Losinách, kde jsme prošli zámeckým parkem, viděli jsme zámek a také významnou papírnu. Během exkurze žáci pořizovali fotografie a následné vypracovali pracovní list.

Mgr. Martina Janečková, Mgr. Libuše Staňková

Projektový den – Malý svět techniky U6

Dne 29. 5. 2014 jsme v rámci projektového dne navštívili výstavu Malý svět techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Celá výstava je členěna do osmi tematických expozic inspirovaných názvy knih francouzského spisovatele Julese Verna.

Během prohlídky těchto expozic jsme si mohli vyzkoušet různé zajímavé exponáty a práci v dílnách, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o strojírenství a vynálezu parního stroje, o počátku vzniku textilního průmyslu, zasvětili jsme se do tajů výroby surového železa, propojili jsme si vědomosti při výrobě kolejnic, mostních konstrukcí. V železniční zastávce jsme si vyzkoušeli telegraf a Morseovu abecedu, dozvěděli jsme se a prakticky vyzkoušeli pomocí šlapání na jízdním kole princip výroby elektrického proudu, vyzkoušeli jsme si různé starší modely aut značky Škoda, traktory, motorky, kabinu autobusu Karosa. Poslední část byla zaměřena na oblast letectví, kosmonautiky a na ponorku Nautilus kapitána Nema, kde jsme si prohlédli dobový interiér, kajuty a vyzkoušeli jsme si i funkční periskop.

Všichni žáci se touto zábavnou a interaktivní formou seznámili s celou řadou fungujících vynálezů, s technickým vývojem a pokrokem a poznali tradiční technické obory.

Víte, proč vlastně celé tematické expozice jsou inspirovány názvy knih spisovatele Julese Verna? Pokud nevíte, odpověď se určitě dozvíte během prohlídky této výstavy.

p. učitelka Šebestová, žáci z VI. A

Projektový den – Matematika jak ji neznáte

Cílem projektu bylo představit matematiku z jiné stránky. Pomocí her, vlastní aktivity a šikovnosti žáci změnili pohled na matematiku a čísla.
Tříhodinový výukový blok využívající nejmodernější prostředky výuky (tablety, animace, simulace) v inspirujícím školícím centru učebny U6 v Dolní oblasti Vítkovic určený žákům 2. stupně ZŠ žákům otevřel i jiné vnímání matematiky než jen pomocí učebnic a cvičení.

Výuka byla zaměřena na představení zajímavých věcí z matematiky, které nejsou obvyklým obsahem školní výuky, ale právě na nich si žáci mohou rozvíjet matematické myšlení.
Žáci druhého stupně ZŠ si vyzkoušeli řešit fraktály, zahráli si matematickou hru, kde se potkali se středovou souměrností, poslední hodina byla věnována Pascalově trojúhelníku a dělitelnosti.

Mgr. Alena Gomolová