Činnosti školy » Preventivní programy

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Martina Janečková

Konzultační hodiny:
Pondělí: 12.50– 13.30
po dohodě kdykoliv mimo vyučování
Tel.: 599 507 126

email: [email protected]

Cíle kladené v oblasti prevence lze rozdělit na dlouhodobé, které předkládá Školní preventivní strategie (ŠPS) v horizontu několika let (2014–2018), a krátkodobé, které jsou velice konkrétní, a zachycuje je Minimální preventivní program. Tento program je každoročně vypracován školním metodikem prevence na daný školní rok, schválen vedením školy, odeslán okresnímu metodikovi prevence a na konci každého školního roku podrobně vyhodnocen.

Školní preventivní strategie školy 2014 – 2018

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018

Školní program proti šikanování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 • Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS
 • Hazardní hraní 
 • Návykové látky – drogy 
 • Rizikové chování v dopravě
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • Alkohol u dětí školního věku
 • Syndrom týraného dítěte – CAN
 • Školní šikanování
 • Kyberšikana
 • Homofobie
 • Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 • Vandalismus
 • Záškoláctví
 • Krádeže
 • Tabák
 • Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
 • Netolismus
 • Sebepoškozování
 • Nová náboženská hnutí
 • Rizikové sexuální chování
 • Příslušnost k subkulturám
 • Domácí násilí


Internetové stránky:

www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.odyssea.cz
www.anabell.cz
www.kurakovaplice.cz
www.kybersikana.eu
http://policieprokazdeho.cz
www.saferinternet.cz
www.e-bezpeci.cz
www.prevence-info.cz
http://www.odrogach.cz/
www.drogovaporadna.cz
www.prevcentrum.cz
www.sananim.cz
www.detiamedia.cz
www.bilynosorozec.cz
www. odrogach.cz
www.seznamsebezpecne.cz
www.extc.cz
www.sancedetem.cz

Modrá velryba

rádi bychom Vás touto cestou informovali o fenoménu, který v poslední době plní téměř všechna média. Jedná se o údajnou hru Modrá velryba. Dle informací Linky bezpečí a projektu E-bezpečí se jedná pouze o poplašnou zprávu, jejímž úkolem bylo zvýšit především zisk správců daných skupin na sociálních sítích. PČR však informaci o skutečné existenci hry nevyvrátila a dokonce ve svém vyjádření ze dne 20. 4.2017 potvrdila, že evidují několik případů sebepoškození pořezáním uživatelů sociálních sítí Facebook a Instagram, ke kterým došlo v rámci plnění úkolů ve hře.

Jaký je princip této hry? Dle dostupných informací se jedná o interaktivní hru, která k nám přišla pravděpodobně z Ruska. Potencionální hráče, kteří o sobě dají vědět na sociální síti, kontaktuje tzv. kurátor, což je jejich zadavatel úkolů a také spojka, se kterou hráč komunikuje. Každý den hráči zadá úkol a poté požaduje důkaz, že úkol splnil. Pokud hráč odmítne a chce ze hry vystoupit, kurátor mu začne vyhrožovat násilím na jeho rodině. 50. den hry jsou děti nabádány ke spáchání sebevraždy.

Dle informací Linky bezpečí spočívá hlavní nebezpečí Modré velryby v tom, že je živená právě mediální pozorností – hra je popisována jako módní a hlavně masová záležitost, vyvolává dojem jakési tajemnosti a exklusivity – tedy znaků, které jsou pro děti velmi lákavé. Prosíme tedy rodiče, aby byli velmi obezřetní a měli přehled nad pohybem svých dětí v kyberprostoru

Dále uvádíme několik doporučení, které vypracovala Linka bezpečí:

Pro děti:

 • Do hry nevstupujte. Je přirozené, že hra vyvolává zvědavost zjistit, jak hra funguje a jaké úkoly se plní. Tato zvědavost je přirozená, úkoly a principy hry je možné najít například na tomto odkazu http://echo24.cz/a/w5vg6/modra-velryba-co-stoji-za-hrou-jake-ukoly-vedou-deti-k-sebevrazde bez toho, že byste se do ní museli hlásit.
 • Pobídky k sebevraždě, vydírání a manipulace k plnění úkolů jsou trestné činy.
 • Není trestné do hry vstoupit, je důležité nenechat se zastrašit vydíráním a svěřit se dospělému. Pokud hru hrajete, přestaňte ji hrát a vystupte z ní, nikdo nemá právo vás vydírat. Máte právo zažádat o pomoc.
 • Je extrémně nebezpečné sdílet své osobní údaje na internetu, protože se vystavujete riziku, že vás bude někdo obtěžovat, vydírat nebo vaše údaje může zneužít.
 • Případné důkazy o vydírání a nabádání k tomu si ublížit si uchovejte. Použít můžete klávesu „print screen“ a vyfotit si obrazovku. Důkazy pak předejte Policii ČR.
 • Tato doporučení předejte také tomu, o kom víte, že ho hra zajímá, nebo že se do ní zapojil.

 Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet zadávání úkolů:

 • Může být lákavé si vyzkoušet, jaké to je někoho ovládat, v tomto případě to ale může být trestný čin, proto s tím nezačínejte.
 • Zadávání a trvání na plnění úkolů za pomoci manipulace a vydírání je trestným činem (§175), stejně jako nabádání k sebevraždě (§144).
 • Na internetu zanecháváte digitální stopu a je možné vás dohledat.

Pro rodiče:

 • Mluvte se svými dětmi o nebezpečí na sociálních sítích.
 • Zjistěte si co nejvíce o bezpečnějším používání internetu – např. www.e-bezpeci.cz
 • Při stanovování hranic používání internetu nevyhrožujte tresty, spíše se zaměřte na budování důvěry.
 • Pokud se vám dítě svěří, že se do hry zapojilo, oceňte jeho důvěru a začněte situaci řešit za pomoci odborníků a PČR.

Martina Janečková (ŠMP)