Činnosti školy » Ozdravný pobyt, exkurze, výlety

Školní rok 2013/2014, Školní rok 2014/2015

Výlet za odměnu 2018

Ve středu 13. 6. 2018 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili HRAD SOVINEC. Děti čekal netradiční program (lukostřelba, výuka písma, opékání špekáčků na hradním nádvoří). Mimo to nás kastelán hradu seznámil s vývojem chladných a palných zbraní. Součástí programu byla i prohlídka hradu s průvodcem. Vše bylo zakončeno zajímavým hradním rébusem, kde si všichni ověřili, jak jsou všímaví. Tyto aktivity se dětem moc líbily. Vyžadovaly samozřejmě odvahu a spolupráci starších a mladších spolužáků. Potom jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet.

                                      za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Škola v přírodě IV. B – červen 2018

Dlouhý výlet si udělali Bubliny ze 4. B na Ostravici jako odměnu za celoroční práci a aktivitu. Počasí jim přálo, a tak si mohli vychutnat sluníčko, bazén, hry a opékání v letní přírodě. Od pondělí 4. 6 do pátku 8. 6. 2018 soutěžili, sbírali body a míchali lektvary v kouzelnické škole v Bradavicích a nezapomněli ani na turnaj ve Famfrpálu. Se spoustou zážitků a odměn tak zakončili školní rok a celoroční projekt provázený známou postavou Harry Potterem.  

Mgr. Karin Kaňovská

 

Exkurze Osvětim, Krakov 2018

V pondělí 14. května 2018 jsme se zúčastnili celodenní exkurze pro žáky osmého a devátého ročníku do koncentračního tábora Osvětim a krásného historického města Krakova.

Exkurze se pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romany Šebestové zúčastnilo 43 žáků. Prohlídka v Osvětimi byla velmi zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí, o kterých jsme neměli ani tušení. Prohlídka měla dvě části. První část se odehrávala v hlavním táboře Osvětim a na druhou část jsme se přemístili do Birkenau, větší části komplexu koncentračního tábora. Po prohlídce tábora jsme odjeli do bývalého královského města Krakov. Po příjezdu do Krakova jsme se vydali na hrad Wawel, který je opravdu nádherný. V Krakově jsme si prohlédli náměstí v historickém centru města, kde byla spousta obchodů a stánků. Výlet se velmi vydařil.

Nikolas Fojtík, IX. A

 

Ozdravné pobyty v roce 2018

Suchá Rudná

Ve dnech 3. 4. – 16. 4. 2018 se žáci šestého ročníku zúčastnili ozdravného pobytu financovaného z příspěvku Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší z rozpočtu statutárního města Ostravy. Akce se zúčastnilo 55 žáků 6. ročníku II. stupně naší školy a 6 pedagogických pracovníků – učitelů, studentů OU. Ozdravný pobyt byl realizován v prostředí Jeseníků – Suchá Rudná, hotel Paramon.

Pedagogové si pro žáky připravili bohatý vzdělávací a sportovní program doplněný o různé aktivity v místním prostředí. Dopoledne se žáci věnovali školní výuce, projektovému vyučování se zaměřením na matematiku, přírodopis, fyziku, zeměpis a český a anglický jazyk. V rámci těchto aktivit byly široce využívány mezipředmětové vztahy, žáci pracovali formou rozmanitých metod výuky, pracovali s iPady, doplňovali různé pracovní listy. Dopoledne bylo věnováno i na procházku do okolí s návštěvou a ochutnávkou mléčných výrobků z místní Ekofarmy „Farmu U Stromovouse“. Odpoledne žáci soutěžili v terénních hrách (Hledání pokladu, Hřebenovka, Orientace v terénu s buzolou), věnovali se pobytu v přírodě, hráli různé míčové a společenské hry, pracovali s lesním materiálem, naučili se základům uzlování, morseovky. Pro žáky proběhla i beseda se Správou CHKO Jeseníky. Během večerního programu si vytvořili svůj autoportrét, soutěžili v turnaji v piškvorkách, tvořili různé výrobky, rozvíjeli si své technické dovednosti. Proběhly i zábavné soutěže mezi třídami, skupinami, oblíbená diskotéka, táborák, stezka odvahy a mnoho dalších aktivit.

Pro žáky byly připraveny i celodenní projektové dny (Fyzika lidského těla, Den Země). Žáci během nich plnili různé teoretické a praktické úkoly. Kromě výuky byly pro žáky připraveny i dva celodenní turistické výlety. Během těchto výletů žáci vystoupali na nejvyšší horu Jeseníku – Praděd, navštívili Karlovu Studánku, město Jeseník, vydali se na prohlídku expozic ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, prohlédli si jeskyně Na Pomezí.

Ve druhé části ozdravného pobytu proběhl i třídenní doprovodný program ozdravného charakteru, který zajišťovalo SVČ Ostrava-Zábřeh. V průběhu tohoto programu se žáci aktivně zapojovali do různých sportovních aktivit, her, soutěží, workshopů. Tento program byl cíleně zaměřen na formování a upevňování vztahů v kolektivu a na vazby mezi třídami.

Žáci pracovali na ozdravném pobytu v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech a aktivitách, vedli si své složky Pokojovky (pracovní listy z celodenních výletů). Všechny aktivity, soutěže, projekty žáků byly postupně bodovány a následně pak vyhodnoceny. Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků. Celý průběh pobytu byl kladně hodnocen nejen žáky a pedagogy, ale i zákonnými zástupci žáků.

Ing. Romana Šebestová

Horní Bečva

Žáci VIII. A, B naší školy prožili ve dnech 3. 4. – 16. 4. 2018 ozdravný pobyt financovaný z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Horní Bečva v Beskydech se stala přechodným bydlištěm pro 30 žáků.

Užili si čisté ovzduší, které podpořilo jejich zdraví, nádhernou přírodu, ale také mnoho zajímavých aktivit v podobě procházek i výletů do okolí. Během výletů navštívili Pustevny, horu Radhošť, Bumbálku, Bílou. Vydařil se i výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde žáci navštívili výrobu svíček Unipar, vyšlapali k Jurkovičově rozhledně. Trocha historie dýchla na všechny na Martiňáku. Zajímavé a poučné byly pro žáky také besedy s názvy CHKO Beskydy – výskyt velkých šelem v ČR (medvěd, vlk, rys) a Hvězdná obloha s večerním pozorováním oblohy pomocí dalekohledů.

Tři dny měli žáci program, který vedli instruktoři ze střediska volného času. Všichni si užili velké množství sportovních i turistických aktivit, soutěží, her, zábavy, které prožili se svými kamarády. Přestože jsme také nezapomněli na školní výuku, pobyt na horách byl skvělý. Doufáme, že si všichni odvezli jen ty nejlepší zážitky, na které budou rádi vzpomínat.

Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Martina Janečková

 

Výlet za odměnu 2017

Ve středu 14. 6. 2017 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili Štramberk a Kopřivnici. Ve Štramberku jsme se účastnili zábavného programu „ Za pokladem jeskyně Šipka“. Děti čekaly netradiční disciplíny (pečení Štramberského ucha, výroba jeskynního člověka, lanové aktivity, jeskynní strava – pečení buřtů v Šipce, hledání pokladu pomocí GPS). Tyto aktivity se dětem moc líbily. Vyžadovaly samozřejmě odvahu a spolupráci starších a mladších spolužáků.

V odpoledních hodinách jsme navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Pak jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

 

Exkurze Velička, Krakov 2017

Čtyřicet žáků od sedmého do devátého ročníku absolvovalo 18. 5. 2017 pod vedením Mgr. Martina Němce a Ing. Romanou Šebestovou úspěšnou exkurzi do Polska. Nejprve jsme navštívili solné doly Velička. Ty se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakova. Byly v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Patří k nejstarším světovým solným dolům vůbec (úplně nejstarší je solný důl v nedaleké Bochnii) a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Následně jsme se přesunuli do Krakova. Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. Na hradě Wawel jsme si prohlédli bájného draka chrlící oheň, katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava. Pokračovali jsme na Královský rynek, které je považováno svou rozlohou za největší náměstí střední Evropy.

I díky CK Vesna tour z Havířova jsme strávili příjemný den a naši žáci se podívali na krásná místa, kam se běžně mnozí z nich nikdy nedostanou.

Mgr. Martin Němec

Ozdravné pobyty v roce 2017

I.turnus:

Místo: Hotel Permoník – Nový Hrozenkov
Termín: 13.3. – 26.3.2017
Zúčastní se 120 žáků a 11 osob pedagogického doprovodu
Třídy: III.A, V.A, V.B + žáci 7.ročníku, kteří se účastní  LVK

Učíme se a chutná nám


Poznáváme okolí
Bavíme se
Orientační závod
Výlet Velké Karlovice
Cesta kolem světa
Lyžařský výcvikový kurz

 II.turnus:

Místo: Hotel Horní Bečva – Horní Bečva
Termín: 30.3. – 12.4.2017
Zúčastní se 50 žáků a 7 osob pedagogického doprovodu
Třídy: II.A, II.B, IV.B

 

Výlet za odměnu 2015

Ve dnech 16. – 17. 6. 2015 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová Výlet za odměnu pro vybrané žáky naší školy. Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých porfóliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídním a žákovském parlamentu a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet se uskutečnil na jižní Moravě v okolí města Strážnice. Během výletu jsme si prohlédli město Strážnice a jeho památky, navštívili jsme Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, seznámili jsme se s muzejní expozici mlynářství v Průžkově mlýně. Na výletní lodi Ámos jsme propluli Baťovým kanálem směrem na  Petrov přes plavební komoru, podél zámeckého parku, skanzenu a přes přírodní část kanálu jsme se navrátili zpět do přístaviště.

Po dvou dnech jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem zpět do Ostravy. Všem se výlet moc líbil, poskytli jsme našim žákům zajímavý výlet, předali mnoho informací, zážitků.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

 

Výlet za odměnu 2014

Výlet za odměnu II. stupeň – Praha
Ve dnech 17. – 18. 6. 2014 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová poznávací výlet s názvem „Výlet za odměnu“. Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejvíce bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet pro žáky II. stupně se uskutečnil v hlavním městě naší republice, v Praze. Navštívili jsme Tróju se zoologickou zahradou , během večerní procházky městem jsme prošli Pražský hrad, Malou Stranu, Kampu, Karlův most.

Velmi zajímavá byla prohlídka historické budovy Národního divadla, kde jsme si prošli divadlo od podzemí až na střechu, seznámili jsme se s historií budovy, s výzdobou divadelních chodeb, balkonů a slavné opony. Na Staroměstské náměstí jsme si prohlédli Staroměstskou radnici s orlojem, seznámili jsme se s chodem pražského orloje, s ciferníky pro měření času. Prohlédli jsme si historické sály radnice, kapli s 12 apoštoly, historické podzemí radnice. Nenechali jsme si ujít ani výstup na věž Staroměstské radnice, ze které byl pěkný výhled na celé náměstí i na celé město. Poslední zastávkou v Praze bylo Václavské náměstí.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

Výlet za odměnu I. stupeň – Brno – 17. 6. 2014
Žákům prvního stupně bylo letos umožněno – účastnit se výletu za odměnu. Tato akce byla určena nejlepším žákům jednotlivých ročníků, kteří dosáhli různých úspěchů: ve školních soutěžích, aktivitách, školním parlamentu nebo sportovních výkonech. Sešli jsme se na vlakovém nádraží, ze kterého jsme pospíchali do Brna. Pak bylo to hlavní – návštěva zábavného parku BONGO. Všem se tam moc líbilo a možná se budeme opět těšit na další školní rok.

Za organizátory výletu: p. uč. Šárka Stiborová, p. uč. Lenka Kudlejová

Výlet za odměnu 2013

Ve dnech 18. – 19. 6. 2013 proběhl za finančního přispění ÚMOb Hrabová poznávací exkurze s názvem „Výlet za odměnu“.

Letošního výletu se zúčastnilo 25 žáků z II. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku. Výlet se uskutečnil v hlavním městě naší republice, v Praze. Hlavním cílem bylo během dvou dnů seznámit žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města.

Část výletu jsme věnovali Pražskému hradu, prohlédli jsme si Starý Královský palác, expozici Příběh Pražského hradu, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta i s výstupem na věž. Při procházce městem jsme navštívili Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, Prašnou bránu a nakonec i Petřínskou rozhlednu se zrcadlovým bludištěm.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků

Výlet za odměnu 2012

Ve dnech 19. – 20. 6. 2012 proběhl turisticko-poznávací výlet s názvem „Výlet za odměnu“. Letošního výletu se zúčastnilo 21 žáků z II. stupně a 4 žáci z I. stupně, kteří ve svých portfoliích nasbírali nejméně 100 bodů v různých vědomostních a sportovních soutěžích, získali body v třídní a žákovské samosprávě a měli bezproblémové chování během celého školního roku.

Výlet se uskutečnil v okolí Hranic na Moravě. V průběhu dvou dnů jsme navštívili hrad Helfštýn a jeho outdoorové centrum, prohlídli jsme si lázně Teplice nad Bečvou, během vycházky po pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka jsme shlédli Hranickou propast a celý výlet jsme zakončili prohlídkou Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Za organizátory výletu: p. uč. Romana Šebestová, p. uč. Vladimír Janků