Chemická olympiáda

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do celostátní soutěže chemické olympiády. V letošním ročníku byla olympiáda zaměřena na nejrozšířenější prvky na Zemi a jejich sloučeniny.

Školní kolo probíhalo od října do února a bylo poměrně náročné, jelikož se skládalo ze tří částí: části teoretické, kde žáci aktivně vyhledávali a zpracovávali informace, následovala část praktická, ve které si žáci vyzkoušeli zajímavé experimenty. Školní kolo bylo završeno kontrolním testem.

Soutěže se zúčastnilo 6 žáků devátých ročníků a do okresního kola postoupily 4 žačky – Kateřina Šupčíková (IX. B), Karolína Stuchlá (IX. B), Nikola Ondrášková (IX. B)
a Marie Klímková (IX. A).

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Martina Janečková