Chemická olympiáda

Školního kola 53.ročníku celostátní soutěže ChO, které proběhlo v lednu a únoru na naší škole, se zúčastnilo celkem 7 žáků 9.ročníků. Řešili nejprve teoretické úlohy a poté i náročný test. S nejvyšším počtem bodů byl k postupu do okresního kola  komisí vybrán žák Daniel Czinege z IX.A.

Okresní kolo Chemické olympiády se uskutečnilo 3.3.2017 na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě – Zábřehu. Žáci absolvovali teoretickou část – test chemických znalostí a v laboratoři část praktickou. Daniel obsadil v silné konkurenci i žáků víceletých gymnázií celkově 9.místo z 24 zúčastněných soutěžících. Gratulujeme k úspěšnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Věra Kozubová