Český den proti rakovině

Dne 15. května 2019 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 23. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory plic. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly prodány.  Úspěšnými prodejci byli: L. Kročková, K. Ondičová, S. Šustr, R. Stacha  (IX.B), M. Mikesková, K. Dudová, A. Veselková  (VIII.A).

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková