Český den proti rakovině

Dne 16. května 2018 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ –  22. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory tlustého střeva. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly prodány.  Úspěšnými prodejci byli: M. A. Vášová, R. Šimůnková (IX.A), J. Tíchánek, A. Vrublová,  V. Nedzová a  M. Sýkorová (IX.B).    

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková