Český den proti rakovině

Dne 10. května 2017 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 21. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – skupina nádorů hlavy a krku. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly prodány.  Úspěšnými prodejci byli: A. Matejzíková (IX.A), Z. Gregorová (IX.A), M. Veselka (IX.B) a  M. Stuchlý (IX.B).   

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková